Wat is Qi?

Acupunctuur is een geneeswijze die duizenden jaren oud is. Acupunctuur is een onderdeel van de Chinese Geneeskunde, ook wel TCM genoemd (Traditional Chinese Medicine).
TCM heeft haar wortels in het Taoïsme en de filosofie van Yin en Yang.
De oude chinezen ontdekten, door de natuur goed te bestuderen, de samenhang en balans tussen mens en omgeving op elk denkbaar niveau.

Uitgangspunt hierbij is dat alles wat leeft levenskracht heeft. Je kan het ook Qi (spreek: tsjie) of energie noemen.

Qi wordt gestuurd door een continue Yin en Yang cyclus.
Qi zorgt ervoor dat het lichaam functioneert en zich kan aanpassen aan de wetten van de natuur.