Anamnese

De eerste behandeling begint met een anamnese gesprek van ongeveer een half uur.

Ik stel vragen om zicht te krijgen op de klacht. Ik leer te zien hoe de klachten met elkaar samenhangen en het ‘patroon’ te herkennen. Dan kijk ik naar uw tong en voel ik de pols. Wat ik zie aan uw tong en voel aan uw pols, is hoe het gesteld is met de Qi, energie in uw lichaam. En waar verstoringen zijn van de energiestroom in organen en systemen.