NVA

Ik ben lid van de NVA.

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) is de grootste beroepsvereniging in Nederland en bestaat sinds 1977.
De website van de NVA is www.acupunctuur.nl

Ze is een professionele beroepsorganisatie die garant staat voor de hoge kwaliteit van de beroepsuitoefening van de bij haar aangesloten acupuncturisten.
Alleen indien er op HBO niveau een westers medische scholing is gevolgd en er een door de NVA erkende acupunctuuropleiding met succes is afgerond kan men lid worden.
De NVA onderhoudt contacten met zorgverzekeraars.
De NVA behartigt belangen van zowel haar leden als die van de plaats van acupunctuur binnen de samenleving.